Dokumentace datasetu Počet studentů FIS

Struktura dat

Dataset Počet studentů FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Referenční období Datum, ke kterému je počet studentů vykázán. referencni_obdobi
Kód typu studijního programu Kód typu studijního programu v číselníku typů studijního programu. typ_studijniho_programu_kod
Typ studijního programu Typ studijního programu, za který je počet studentů vykázán. Typ studijního programu rozlišuje studijní programy např. na bakalářské nebo navazující magisterské. typ_studijniho_programu
Kód formy studia Kód formy studia v číselníku forem studia. forma_studia_kod
Forma studia Forma studia, za kterou je počet studentů vykázán. Forma studia rozlišuje studium např. na studium prezenční nebo studium distanční. forma_studia
Počet studentů bez přerušení studia Počet studentů bez přerušení studia. pocet_studentu_bez_preruseni_studia

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague