Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Průběžně pořádané semináře FIS

Struktura dat

Dataset Průběžně pořádané semináře FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Kód typu akce Kód typu akce z číselníku typů akcí. typ_akce_kod
Typ akce Typ akce. V tomto datasetu jsou uvedeny akce typu seminář. Atribut slouží pro usnadnění propojení s jinými datasety obsahujícími data o jiných typech akcí. typ_akce
Název Název semináře. nazev
Popis Popis semináře nebo témat, kterým se seminář věnuje. popis
Periodicita Jak často je seminář pořádán. perodicita
Garant Příjmení a jméno garanta případně garantů semináře. garant
Web Odkaz na webové stránky semináře. web

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník typů akcí.