Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Statistika přijímacího řízení na bakalářské studium FIS

Struktura dat

Dataset Statistika přijímacího řízení na bakalářské studium FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Akademický rok Akademický rok, za který jsou údaje vykázány. akademicky_rok
Zkratka oboru Zkratka studijního oboru, za který jsou údaje vykázány. zkratka_oboru
Název oboru Název studijního oboru, za který jsou údaje vykázány. nazev_oboru
Směrné číslo Předpokládaný počet zapsaných uchazečů. smerne_cislo
Přihlášeno Počet přihlášených uchazečů. prihlaseno
Procento k směrnému číslu Podíl přihlášených uchazečů ke směrnému číslu. procento_k_smernemu_cislu
Bodový limit Limit počtu bodů, které musí uchazeč v rámci přijímacího řízení získat, aby byl přijat ke studiu. bodovy_limit
Přijato Počet přijatých uchazečů. prijato
Zapsáno Počet zapsaných uchazečů. zapsano
Z toho cizinci mimo SR Počet zapsaných cizinců mimo občany Slovenské republiky. z_toho_cizinci_mimo_sr