Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Studijní obory FIS

Struktura dat

Dataset Studijní obory FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Kód typu studijního programu Kód typu studijního programu z číselníku typů studijního programu. typ_studijniho_programu_kod
Typ studijního programu Typ studijního programu, za který je počet studentů vykázán. Typ studijního programu rozlišuje studijní programy např. na bakalářské nebo navazující magisterské. typ_studijniho_programu
Zkratka studijního programu Zkratka studijního programu používaná v rámci VŠE. zkratka_studijniho_programu
Název studijního programu Název studijního programu. nazev_studijniho_programu
Zkratka studijního oboru Zkratka studijního oboru používaná v rámci VŠE, která je také použita pro identifikaci studijního oboru v ostatních datasetech FIS. zkratka_studijniho_oboru
Název studijního oboru Název studijního oboru. nazev_studijniho_oboru
AKVO Kód studijního oboru, pod kterým je studijní obor registrován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Česká republiky. AKVO

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník typů studijního programu.