Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Vědecké projekty řešené na FIS

Struktura dat

Dataset Vědecké projekty řešené na FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Kód kategorie projektu Kód kategorie projektu z číselníku kategorií projektů. kategorie_projektu_kod
Kategorie projektu Kategorie projektu, pomocí které jsou projekty rozlišeny na projekty interní a projekty externí tuzemské či mezinárodní. kategorie_projektu
Poskytovatel grantu Označení poskytovatele grantových prostředků. poskytovatel_grantu
Registrační číslo Registrační číslo, které bylo projektu přiděleno externím poskytovatelem grantu, nebo FIS. registracni_cislo
Řešitel projektu Příjmení a jméno řešitele projektu. resitel_projektu
Název projektu Název projektu. nazev_projektu
Zahájení Datum zahájení projektu. zahajeni
Ukončení Datum ukončení projektu. ukonceni

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující pomocné číselníky:

  • Číselník kategorií projektů.