Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky 17.1.2009

Související stránky

17.1.2009 10:00

„Příležitost výborného uplatnění spojeného s nadprůměrným finančním ohodnocením – absolventi FIS jsou v praxi nejlépe placenými absolventy mezi všemi fakultami v ČR“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha

17. ledna 2009 od 10.00 hodin ve Vencovského aule VŠE Praha

Program Dne otevřených dveří:

10:00 – 11:00 Společná část pro všechny zájemce o studium

– Představení fakulty, podmínek a průběhu přijímacího řízení a možností zahraničních pobytů

– Uplatnění absolventů fakulty očima významných představitelů z praxe:

 • Předseda Českého statistického úřadu – Ing. Jan Fischer, CSc.
 • Představitel významného partnera fakulty v oblasti informatiky

11:15 -13:00 Samostatná setkání pro zájemce o jednotlivé obory:

 • Informatika – co do počtu přijímaných studentů největší IT obor v ČR
 • Statistické metody v ekonomii
 • Matematické metody v ekonomii
 • Statistika a ekonometrie
 • Sociálně ekonomická demografie
 • Podnikové informační systémy

Výhody studia na fakultě:

Studenti všech oborů fakulty získávají výhodnou kombinaci studia ekonomických a informatických disciplin a dále studia cizích jazyků spojenou s možností pobytu 1-2 semestry v zahraničí.

Více možností přijetí na fakultu:
První variantou je standardní přijímací řízení na základě písemných testů z matematiky a cizího jazyka.
Druhá varianta je bez přijímací zkoušky. V případě, že uchazeč studoval na české střední škole matematiku a angličtinu minimálně 3 roky a v každém z těchto předmětů dosáhl průměru známek do 1,85, může děkan prominout přijímací zkoušky. Žádost musí obsahovat doklad o prospěchu.
Uchazeči o studium budou přijímáni rovněž na základě výsledků SCIO testů, pokud v testu OSP jsou mezi nejlepšími 40 procenty.

Druhé kolo přijímacího řízení
Fakulta vychází také vstříc zájemcům , kteří nebyli přijati na některou z VŠ v prvním kole a vypíše druhé kolo přijímacího řízení, které se uskuteční 19. srpna 2009 (na obor Podnikové informační systémy 15. září 2009). Uchazeč, který podá přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, může požádat o převedení výsledků z testů, které získal v přijímacím řízení na VŠE v červnu 2009.

Místo konání:

Nová budova Vysoké školy ekonomické, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov (na mapě označena šipkou)

Mapa - FIS
Zdroj: http://mapy.atlas.cz

Dopravní spojení:

 • z hlavního nádraží ulicí U Bulhara a Seifertovou asi 15 minut,
 • z Masarykova nádraží ulicí Hybernskou a Seifertovou asi 15 minut,
 • od zastávky autobusu MHD 135 v Italské ulici u Nám. W. Churchilla asi 3 minuty,
 • od zastávky tramvají 5, 9, 26 Husinecká asi 5 minut.

Další informace můžete získat:

Děkanát (studijní oddělení) Fakulty informatiky a statistiky

– paní ing. Sedláčková, tel: 224 095 441, e-mail: sedlacko@vse.cz