Okruhy a literatura k SDZ

(Úprava podle usnesení oborové rady ze dne 24.4.2014; formulačně upraveno s ohledem na organizační strukturu FIS od r. 2018)

Studentovi doktorského studia studujícímu na některé z kateder zajišťujících SDZ (KIT, KIZI nebo KSA) jsou pro přípravu ke státní doktorské zkoušce zpravidla přiděleny 2-3 okruhy a 2-3 publikace ze seznamu katedry, pod kterou studuje, a po jednom okruhu a jedné publikaci ze seznamu každé ze zbývajících dvou kateder. Okruhy a publikace přiděluje vždy člen komise za příslušnou katedru. Studenti, kteří nestudují pod žádnou z kateder zajišťujících SDZ (toto se týká především doktorandů KME), dostanou přidělen jeden okruh a jednu publikaci za každou katedru zajišťující SDZ.

Katedra informačních technologií

Okruhy ke státní doktorské zkoušce
 1. Analýza a vývoj informačních systémů
 2. Řízení podnikové informatiky
 3. Výkonnost podnikové informatiky
 4. Architektury informačních systémů
 5. Cloud Computing

Katedra informačního a znalostního inženýrství

Okruhy ke státní doktorské zkoušce
 1. Dobývání znalostí z databází
 2. Expertní a znalostní systémy
 3. Dolování z textů a webu
 4. Sémantický web a ontologické inženýrství
 5. Principy umělé inteligence
 6. Metody kódování a šifrování

Katedra systémové analýzy

Okruhy ke státní doktorské zkoušce
 1. Metody a postupy informačního managementu
 2. Organizační struktury a informační management
 3. Podpora dosahování strategických cílů organizace pomocí ICT
 4. Řízení informatiky a bezpečnosti informací v organizacích
 5. Integrovaný systém řízení
 6. Řízení kvality informačních systémů
 7. Metodiky auditu informačních systémů
 8. Budování učící se organizace
 9. Interpretace informací