Obhajoby doktorských disertačních prací

Obor studia: Aplikovaná informatika
Termín Student
Název práce / školitel
18.9.2019,
09:00, nb 473
Ing. Lenka Vraná
Automatizace a rozšíření výpočtů kompozitních ukazatelů pro analýzu hospodářského cyklu
Školitel: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.