Obhajoby doktorských disertačních prací

Obor studia: Aplikovaná informatika
Termín Student Název práce / školitel
9.9.2019,
13:00,
nb 473
Ing. Roman Nedzelský
Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení
Školitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
9.9.2019,
14:30,
nb 473
Ing. Pavel Jašek
Využití modelu celoživotní hodnoty zákazníka v rámci řízení výkonnosti maloobchodních společností
Školitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

 

Obor studia: Statistika
Termín Student Název práce / školitel
18.9.2019,
09:00,
nb 473
Ing. Lenka Vraná
Automatizace a rozšíření výpočtů kompozitních ukazatelů pro analýzu hospodářského cyklu
Školitel: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.