Obhajoby doktorských disertačních prací

Program: Aplikovaná informatika
Termín Student Název práce / školitel
10.2.2020,
13:00,
nb 468
Ing. Richard Novák
Velká data a etika
Školitel: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
10.2.2020,
14:30,
nb 468
Ing. Lucie Šperková
Integrace Voice of Customer do měření Customer Experience
Školitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
30.3.2020,
10:00,
nb 473
Ing. Jana Fortinová
Řízení výkonnosti eGovernmentu
Školitel: doc. Ing. Jan Pour, CSc.

 

Program: Ekonometrie a operační výzkum
Termín Student Název práce / školitel
30.1.2020,
09:00,
nb 468
Ing. Tatiana Medková Empirická analýza dopadu imigrace na evropské trhy práce v době hospodářské recese
Školitel: doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
30.1.2020,
10:00,
nb 468
Ing. Tereza Jägerová Plánování optimální zemědělské produkce při různých klimatických scénářích
Školitel: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

 

Program: Statistika
Termín Student Název práce / školitel
18.12.2019,
09:00,
nb 468
Ing. Hana Marie Broulíková, MSc Modely rozhodovací analýzy v péči o duševní zdraví: Simulace nákladové efektivnosti včasné léčby Alzheimerovy nemoci
Školitel: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
18.12.2019,
10:30,
nb 468
Ing. Pieter Trcka Výstavba stochastických modelů časových řad – automatizovaný postup
Školitel: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.