Studijní předměty

Aplikovaná informatika

Předměty povinné
Předměty povinně volitelné
 • organizačně zajištuje fakulta:
 • Doktorand si na základě doporučení školitele volí dva z předmětů vyučovaných informatickými katedrami (tj. s identy začínajícími „IT_“, „IZI“ nebo „SA_“ takto:
  • jeden předmět vyučovaný jinou katedrou než tou, na které působí školitel doktoranda
  • jeden předmět vyučovaný tou katedrou, na které působí školitel doktoranda (pokud školitel působí na některé informatické katedře)
Předměty volitelné

Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

Ekonometrie a operační výzkum

Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje OVV:

IT_910   Základy vědecké práce

 • organizačně zajišťuje fakulta:

EKO902 Aplikovaná ekonometrie 
EKO903 Počítačová optimalizace

 Předměty povinně volitelné

 • organizačně zajišťuje OVV:
 • student si musí vybrat 2 předměty z této skupiny:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)
MAE901 Makroekonomie III.

Předměty volitelné

Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

Statistika

Předměty povinné

 • organizačně zajišťuje fakulta:

STP903 Výběrová šetření
STP904 Vícerozměrné statistické metody
STP921 Časové řady a regrese

 • organizačně zajišťuje oVV:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)

Předměty volitelné

 • nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE.

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další 1 až 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

 • cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami.

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností.