Studium v zahraničí

Studenti doktorského studia se mohou zúčastnit jak krátkodobých, tak dlouhodobých studijních a výzkumných pobytů. Do první skupiny spadají semináře nebo konference. Do dlouhodobých lze zařadit studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci. Délka tohoto výjezdu musí být dva až šest měsíců. Výhodou oproti bakalářským nebo magisterským výjezdů je, že vybraná univerzita nemusí být partnerskou školou Vysoké školy ekonomické v Praze. Záleží pouze na domluvě studenta a vybrané instituce, kde student výzkumný pobyt absolvuje. Na oba způsoby má student nárok zažádat o finanční podporu.

Další informace (OZS)

Informace poskytne též proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy prof. Ing. Petr Doucek,CSc.