Akreditace studijních programů

Bakalářské studijní programy

B1802 Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika (1802R001) akreditováno do 30.6.2022
Informatika (1801R001) akreditováno do 31.10.2018 na dostudování stávajících studentů
Informační média a služby (1802R041) akreditováno do 30.4.2019
Multimédia v ekonomické praxi (1802R034) akreditováno do 31.7.2020
Podnikové informační systémy (6209R027) akreditováno do 31.7.2018
B6207 Kvantitativní metody v ekonomice
Matematické metody v ekonomii (6207R006) akreditováno do 31.5.2021
Sociálně-ekonomická demografie (6207R020) akreditováno do 30.4.2020
Statistické metody v ekonomii (6207R016) akreditováno do 31.5.2021
Statistika a ekonometrie (6207R013) akreditováno do 30.6.2022

 

Navazující magisterské studium

N1802 Aplikovaná informatika
Informační management (6209T015) akreditováno do 30.6.2022
Informační systémy a technologie (1802T018) akreditováno do 30.6.2022
Kognitivní informatika (1802T028) akreditováno do 31.7.2024
Podniková informatika (1802T036) akreditováno do 31.7.2023
Znalostní technologie (1802T005) akreditováno do 31.10.2018 na dostudování stávajících studentů
Znalostní a webové technologie (1802T037) akreditováno do 30.6.2022
Information systems Management (1802T038) akreditováno do 30.6.2020
N6207 Kvantitativní metody v ekonomice
Ekonometrie a operační výzkum (6207T002) akreditováno do 30.6.2022
Ekonomická demografie (6207T023) akreditováno do 1.11.2022
Statisticko-pojistné inženýrství (6207T011) akreditováno do 31.10.2018 na dostudování stávajících studentů
Statistika (6207T012) akreditováno do 30.6.2022
Quantitative Economic Analysis (6207T024 ) akreditováno do 30.6.2020
Official Statistics (6207T025) akreditováno do 31.7.2020

 

Doktorské studium

P1802 Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika (1801V001) akreditováno do 31.12.2019 na dostudování stávajících studentů
Aplikovaná informatika (1802V001) akreditováno do 31.7.2024
Applied Informatics (1801V001) akreditováno do 31.12.2019 na dostudování stávajících studentů
Applied Informatics (1802V001) akreditováno do 31.7.2024
P6207 Kvantitativní metody v ekonomice
Ekonometrie a operační výzkum (6207V002) akreditováno do 31.7.2024
Econometrics and Operation Research (6207V002) akreditováno do 31.7.2024
Statistika (6207V012) akreditováno do 31.7.2024
Statistics (6207V012) akreditováno do 31.7.2024

 

Žádost o akreditaci studijních programů na MŠMT