Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Inovace studijního programu FIS za podpory EU

Související stránky

 

Cílem bakalářského studijního programu Podnikové a informační systémy, poskytovaného ve spolupráci Fakulty informatiky a statistiky VŠE a Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze 4, je poskytnout „profesně zaměřené“ bakalářské studium, tedy vzdělání, jehož základní charakteristikou je důraz na praktické uplatnění potřebných teoretických znalostí při výkonu odpovídající profese a tudíž i připravenost absolventů pro vstup do reálné praxe, samozřejmě s možností případného dalšího studia v navazujícím magisterském programu.

 

Záměrem vedení FIS VŠE je – opět ve spolupráci s kolegy z VOŠIS Praha 4 – inovovat v nejbližších měsících daný studijní program při zohlednění aktuálního vývoje v oboru, požadavků praxe, ale i udržení či posílení „profesního“ charakteru studia. Na podporu tohoto záměru získala FIS VŠE projekt financovaný Operačním programem Praha – Adaptabilita s názvem „Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS VŠE“, který je zaměřen na  vyhodnocení dosavadních zkušeností, průběžnou modifikaci několika modulů ve stávajícím studijním programu (tedy toho, jenž studujete) a přípravu komplexní inovace programu pro další roky.

Dokumenty vytvořené v rámci projektu naleznete zde.

     

 

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti