Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jižní KOREA „DUO Korea Fellowship Programm“ – uzávěrka 14.5.2018

Program „DUO-Korea Fellowship Program“ umožňuje výměnné pobyty vysokoškolských studentů mezi jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci.  Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola.

Podmínkou zařazení do programu je velmi dobrá znalost angličtiny. Výměnné pobyty se v zásadě mohou týkat libovolného oboru. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy.

Stipendium lze použít na krytí veškerých nákladů spojených s pobytem (např. letenka, pobytové náklady, školné).
Délka pobytu je 1 semestr (max. 4 měsíce).
Podrobné informace, formuláře a pokyny pro podání přihlášky jsou k dispozici na webové stránce tohoto programu http://www.asemduo.org.

Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2018/2019 je 14. května 2018.

Nabídka stipendia se každoročně opakuje.

Celá informace je zveřejněna na naší webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=20.