Data mining – co může odhalit ve vašich datech?

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Minimální kapacita kurzu: 5 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou data miningu tak, aby dokázali zvážit, zda je jeho využití pro data, která mají k dispozici, potenciálně zajímavé. Kurz se detailně nezaměřuje na jednotlivé metody data miningu a jejich statistické a matematické pozadí, zaměřuje se na hlavní typy úloh a typické příklady dat, které je s nimi vhodné analyzovat.

Kurz je určen uživatelům, kteří by se chtěli dozvědět o možnostech pokročilé datové analýzy nad rámec MS Excelu nebo business intelligence nástrojů. Díky přehledovému zaměření kurzu se jako typický účastník kurzu jeví nižší a střední management či například majitel menšího e-shopu.

Znalosti pro přijetí: základní znalost práce s PC a kancelářskými aplikacemi, zkušenosti s daty

Osnova kurzu:

 • Stručně o data miningu, odlišení od ostatních analytických metod.
 • Typy úloh.
 • Požadavky na data – v jaké podobě je možné data analyzovat.
 • Předzpracování dat pro analýzu – jak se data typicky připravují.
 • Vlastní analýza.
 • Interpretace a využití výsledků.

Po úspěšném absolvování kurzu absolventi budou:

 • mít základní přehled o problematice, bude schopen zhodnotit potenciální přínos data miningu v jeho oblasti zájmu,
 • schopni řešit problematiku s analytiky či s data miningovými experty,
 • vědět, do jaké podoby je nutné data pro analýzu připravit,
 • ve vybraném nástroji schopni provést vybrané DM metody,
 • schopni interpretovat a zhodnotit výsledky analýzy a jejich použitelnost pro další nasazení.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z testu, který účastníci kurzu vyplní na konci kurzu.

Termíny kurzu:

kurz termín
Data mining 31.10.2019
Data mining 29.11.2019

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 7.000,- Kč 8.470,- Kč

Přihlášení na kurz