Datové minimum pro Business

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Minimální kapacita kurzu: 10 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu datové minimum je seznámit účastníky se základy práce s daty a prakticky ukázat výhody a limity analýzy dat v podniku. Opřete svá rozhodnutí a argumentace o pevný datový základ a získejte tak jistotu, že rozhodujete správně. Základy práce s daty jsou uplatnitelné ve všech odvětvích.

Datové minimum je praktický kurz pro všechny se zájmem o uplatnění analýzy dat při rozhodování v businessu. Kurz je užitečný hlavně pro podnikatele či zaměstnance v následujících oblastech:

 • Marketing
 • Controlling
 • Sales
 • HR
 • Manažerské pozice
 • Audit

Kurz se bude přínosný i pro úředníky, právníky, asistenty poslanců, či senátorů.

Znalosti pro přijetí:

 • Základní orientace v programu Microsoft Excel,
 • Komunikační znalost českého a anglického jazyka.

Okruhy témat:

Data a jejich druhy, datová stopa, přidaná hodnota, kvalita dat, hledání a formulace požadavků na získání dat, zpracování data setů a jejich propojování, vizualizace a interpretace dat pro stanovení strategií, rozhodování na základě dat.

Co se v kurzu naučím:

 • orientovat se v různých druzích dat,
 • rozpoznávat relevantní data od těch nerelevantních,
 • cyklus a funkce datových toků ve firmách,
 • analyzovat data v OLAP struktuře,
 • vizualizovat a interpretovat výsledky analýzy,
 • stanovovat strategie a přijímat rozhodnutí na základě analýzy podnikových dat,
 • hledat, rozpoznat a analyzovat problémy spojené s datovými toky,
 • pracovat s různými datovými “open source” zdroji.

Termíny kurzu:

kurz termín
Datové minimum pro Business bude upřesněno

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
Datové minimum pro Business 15.000,- Kč 18.150,- Kč

Přihlášení na kurz