Úvod do data miningu

Kurz je realizován v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Místnost bude upřesněna účastníkům emailem 14 dní před začátkem kurzu.

Vzhledem k současné situaci v ČR je kurz nabízen formou online výuky.

Minimální kapacita kurzu: 5 účastníků.

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s různými úlohami data miningu a technikami strojového učení, které se za nimi skrývají. Data mining je proces pokročilé analýzy dat, strojové učení (machine learning) jsou konkrétní analytické metody a algoritmy v tomto procesu používané. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně provádět shlukování, dolování asociačních pravidel, klasifikaci a detekci anomálií. Všechny zmíněné metody budou procvičeny na vhodně zvolených datasetech.

Kurz je určen především datovým analytikům, kteří zatím nejsou s data miningem plně obeznámeni a rádi by si v tomto směru rozšířili znalosti. Dále studentům a vědeckým pracovníkům, kteří často pracují s daty a chtěli by použít sofistikovanější metody a nástroje než standardní tabulkový procesor, zároveň se ale nechtějí učit programovat (jazyk R a Python).

Znalosti pro přijetí: znalost práce s daty například v self-service business intelligence nástroji, nebo v MS Excel.

Další požadavky: vlastní počítač s předinstalovaným softwarem RapidMiner (software je třeba zaregistrovat přes mail, při registraci zvolit možnost akademické licence).

Osnova kurzu:

 • Úvod, základní pojmy (odlišnosti business intelligence, data mining, data science, machine learning, artificial intelligence).
 • Stručně k metodikám.
 • Data k analýze, typy dat.
 • Vhled do dat (exploratory data analysis), vizuální analýza.
 • Přehled nejpoužívanějších nástrojů pro data mining.
 • Příprava dat:
  • Integrace
  • Transformace
  • Selekce
  • Diskretizace
  • Chybějící hodnoty
  • Odvozené hodnoty
 • Vlastní modelování ve vybraném nástroji, nastavování parametrů.
 • Vyhodnocení modelů, intepretace výsledků.
 • Možné využití v praxi.

Po úspěšném absolvování kurzu absolventi budou:

 • mít přehled o úlohách data miningu a technikách, které se za nimi skrývají,
 • mít představu, jakou metodu je pro daná data vhodné použít, zároveň v úloze nastavit parametry pro získání relevantních výsledků,
 • umět připravit data pro analýzu (preprocessing dat),
 • umět vytvořit model, vyladit parametry modelu,
 • umět model vyhodnotit,
 • umět interpretovat získané výsledky, použít model na nových datech,
 • umět pracovat s vybraným nástrojem, přičemž nabyté znalosti jsou (přinejmenším částečně) přenositelné do jiných nástrojů.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testu – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z testu, který účastníci kurzu vyplní na konci kurzu.

Termíny kurzu:

kurz termín
Úvod do data miningu bude upřesněno

Cena kurzu:

částka bez DPH částka vč. DPH
cena kurzu 8.500,- Kč 10.285,- Kč

Přihlášení na kurz