Večerní škola R

Večerní škola R

Večerní škola R je jedinečná příležitost získat praktické znalosti práce v jazyce R a ve zpracování dat pomocí moderních analytických metod. V rámci Večerní školy R pro Vás pracovníci Fakulty informatiky a statistiky VŠE ve spolupráci s předními odborníky z praxe sestavili šest kurzů:

Kurzy jsou určeny profesionálům i studentům, kteří chtějí prohloubit své dovednosti v oblasti Business Intelligence a zvýšit celkovou produktivitu práce při zpracování, analýze, vizualizaci či prezentaci dat. Získané znalosti lze uplatnit zejména v oblasti finančních, marketingových, poradenských a výzkumných institucích, v oblasti státní a podnikové statistiky, a všude tam, kde je potřeba zpracovávat a prezentovat jakákoliv data (například také při semestrálních nebo závěrečných pracích).

V nabídce kurzů Večerní školy R jsou dva kurzy určené pro začátečníky a čtyři kurzy pro pokročilejší uživatele. Nabízené kurzy kladou důraz na individuální přístup a procvičení nových znalostí na příkladech pod dohledem kvalifikovaného lektora. Výuka probíhá v malých skupinách do 7 účastníků.

Podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným *) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

 

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

V kurzech určených pro začátečníky se seznámíte se základy R, tak abyste po absolvování těchto kurzů byli schopni samostatné práce. V kurzu Úvod do R a základních statistických funkcí se naučíte pracovat s nejběžnějšími datovými typy, načítat a ukládat data, nainstalovat a spouštět doplňkové balíčky.

V navazujícím kurzu Základy programování a vizualizace dat se na příkladech naučíte základy programování, používání smyček a vytváření funkcí a grafů.

Pro přijetí do kurzů pro začátečníky se vyžaduje základní znalost práce na PC s běžnými kancelářskými aplikacemi.

 

KURZY PRO POKROČILÉ UŽIVATELE

Pokročilejší uživatelé R (nebo úspěšní absolventi kurzů pro začátečníky) se mohou přihlásit na libovolný z kurzů Efektivní zpracování dat a připojení databáze do R, Vývoj spustitelných aplikací, Automatizované reporty, Automatizované získávání dat z webu z nichž každý je tematicky zaměřen na jednu specifickou oblast a prezentuje rozšířené možnosti R orientované zejména pro praxi.

Uchazeč o pokročilejší kurz by měl mít následující dovednosti v jazyce R:

  • otevřít, zpracovat a uložit data,
  • nainstalovat a připojit rozšiřující balíčky,
  • vytvořit komplexnější skripty nebo vlastní funkce,
  • používat smyčky a podmínky (for, while, apply,…),
  • vytvářet grafy.

Zakončení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci vyplní na konci každého dne výuky. Po úspěšném zakončení získají absolventi certifikát o absolvování kurzu vydaný Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Termíny a místo konání odborných kurzů

kurz Prezenční Online
Úvod do R a základních statistických funkcí 5. – 6. 10. 2020 12. – 13. 10. 2020
Základy programování a vizualizace dat 19. – 20. 10. 2020 26. – 27. 10. 2020
Efektivní zpracování dat a připojení databáze do R 13. – 14. 10. 2020 27. a 29. 10. 2020
Vývoj spustitelných aplikací – Shiny 7. – 8. 10. 2020 14. – 15. 10. 2020
Automatizované reporty – Rmarkdown 21. – 22. 10. 2020 4. – 5. 11. 2020
Automatizované získávání dat z webu bude upřesněno bude upřesněno

Cena odborných kurzů

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

 

Aktuálně nabízené kurzy R: