Automatizované reporty – Rmarkdown

Cíl kurzu a vstupní předpoklady

Cílem kurzu je seznámit účastníka s Rmarkdown dokumenty, aby po jeho absolvování byl schopný vytvářet pokročilé reporty a prezentace, jak statické, tak dynamické, které je možné opakovaně využívat s měnícími se vstupy. V průběhu kurzu se projde od nejjednodušších základních typů reportů až po reporty, které si může každý uživatel parametrizovat interaktivně při jejich tvorbě. Cílem je také seznámit účastníky s technickou strukturou. Rmd dokumentů a skrytým procesem, který probíhá při jejich generování. Kurz klade důraz na praktické procvičení práce s Rmarkdown. Účast na kurzu doporučujeme kombinovat s kurzem zaměřeným na vizualizace dat v R.

Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele R nebo absolventy základního kurzu (úvod do R). Využití znalostí z kurzu je velmi přínosné v oblastech, které se potýkají s pravidelnou opakovanou činností postavenou založenou zejména na aktualizaci podkladových dat. Získané znalosti lze uplatnit mimo jiné v oblasti marketingu, poradenství, statistiky, datové analýzy, vědě a výzkumu.

Podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

  • vytvořit dokument/prezentace v prostředí Rmarkdown ve výstupních formátech .html, .pdf, .docx,
  • rozumět struktuře .Rmd dokumentu – hlavička, text, code chunks a procesu generování dokumentu ve výsledném formátu,
  • upravit chování jednotlivých code chunks,
  • použít existující šablony, zorientuje se v tvorbě vlastních šablon,
  • vytvořit parametrizovaný report,
  • hlavní metody generování připraveného reportu,
  • spouštění reportingu pomocí bashe (vytváření reportů “na nula kliknutí”) a jejich plánování,
  • seznámí se s využitím embedované shiny aplikace v rámci reportu.

Zakončení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci vyplní na konci každého dne výuky. Po úspěšném zakončení získají absolventi certifikát o absolvování kurzu vydaný Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Termíny kurzů:

kurz Prezenční Online
Automatizované reporty – Rmarkdown 21. – 22. 10. 2020 4. – 5. 11. 2020

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz