Efektivní zpracování dat a připojení databáze do R

Cíl kurzu a vstupní předpoklady

Cílem kurzu je představit metody pro zpracovávání většího objemu dat pomocí R. V první části kurzu bude představen moderní balíček dplyr určený k efektivnějšímu zpracování dat z hlediska čitelnosti a jednoduchosti syntaxe. Druhá část kurzu je zaměřena na napojení RStudia přímo na databázi, které tak umožňuje práci s daty na databázovém serveru pomoci dplyr nebo sql syntaxe.

Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele R nebo absolventy základního kurzu (úvod do R). Získané znalosti lze uplatnit zejména v oblasti marketingu, poradenství, programování, statistiky, datové analýzy, vědě a výzkumu nebo během studia při zpracování seminárních či závěrečných prací.

Podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

  • základní znalosti umožňující efektivnější manipulaci s velkým množstvím dat,
  • spojování a filtrování velkých tabulek,
  • připojení do databáze z prostřední R,
  • čtení, zpracování a nahrávání nových dat do databáze,
  • zpracování databáze pomocí dplyr kódu,
  • psaní SQL příkazů v prostředí R.

Zakončení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci vyplní na konci každého dne výuky. Po úspěšném zakončení získají absolventi certifikát o absolvování kurzu vydaný Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Termíny kurzů:

kurz Prezenční Online
Efektivní zpracování dat a připojení databáze do R 13. – 14. 10. 2020 27. a 29. 10. 2020

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz