Pokročilé metody analýzy dat v R

Cíl kurzu a vstupní předpoklady:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými možnostmi jazyka R, tak aby po absolvování uměli samostatně provést základní úkony pro práci datových analytiků. Kurz je navržen, tak aby se účastníci naučili používat doplňky R jako je Shiny, web-scaping, dplyr a Markdown. Kurz klade důraz na praktické procvičení.

Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele R nebo absolventy základního kurzu (úvod do R). Získané znalosti lze uplatnit zejména v oblasti marketingu, poradenství, programování, statistiky, datové analýzy, vědě a výzkumu nebo během studia při zpracování seminárních či závěrečných prací.

Znalosti pro přijetí: základní znalost práce na PC s běžnými kancelářskými aplikacemi. Uchazeč by měl mít následující dovednosti v jazyce R: otevřít, zpracovat a uložit data; nainstalovat a připojit rozšiřující balíčky; vytvořit komplexnější scripty pomocí pokročilých funkcí (for, while, apply,…); vhodně prezentovat výsledky na grafech nebo pomocí analytických metod. Kurz je pořádán v českém jazyce.

Další podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Osnova kurzu:

  • vytváření webové aplikace využívající platformu Shiny,
  • zpracování textu pomocí regulárních výrazů,
  • web-scraping html stránek, práce s formuláři, zpracování cookies, analýza stažených dat,
  • efektivní manipulaci s velkým objemem dat pomocí balíčku dplyr – jenž nejen umožňuje zpracovat datové sady výrazně rychleji ale i jednodušeji než pomocí standardních procedur,
  • základy jazyka a tvorba automatizovaných reportovacích nástrojů pomocí jazyka Markdown jenž umožňuje proměnit R studio v plnohodnotný dokumentační nástroj vašich výpočtů.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

  • vytvářet interaktivní aplikace a grafy pomocí Shiny,
  • zpracovávat a stahovat data z internet,
  • efektivně zpracovávat velké datové soubory,
  • vytvářet dokumentační skripty a automatizované reportovací nástroje.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testů – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci kurzu vyplní na konci každého dne kurzu.

Termíny odborných kurzů

kurz první běh druhý běh
Pokročilé metody analýzy dat v R 9.9., 10.9., 11.9.2019 14.1., 21.1., 28.1.2020

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost plná cena 10.000,- Kč 12.100,- Kč
early birds (-20%) 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) plná cena 5.000,- Kč 6.050,- Kč
early birds (-20%) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz