Úvod do R a základních statistických funkcí

Cíl kurzu a vstupní předpoklady

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy jazyka R, tak aby jej bylo možné po absolvování samostatně využívat při každodenní praktické činnosti. Kurz je navržen, tak aby se účastníci naučili základům jazyka R, uměli si připravit datový soubor, efektivně jej zpracovat a vytěžit z něj informace. Velká část kurzu je věnována základním metodám, přičemž kurz klade důraz na praktické procvičení.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy jazyka R nebo základy datové analýzy. Profesionálům, kteří si chtějí prohloubit dovednosti v oblasti Business Intelligence, analýze nebo vizualizaci dat. Studentům a vědeckým pracovníkům, kteří zpracovávají data ve svých pracích.

Další podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

  • zvládat samostatnou práce v jazyce R,
  • používat R jako kalkulačku,
  • vytvářet skripty,
  • stahovat a spouštet balíčky z repositáře,
  • využívat funkci help,
  • pracovat s nejběžnějšími datovými typy,
  • připravit a vyčistit datové soubory,
  • importovat a exportovat data,
  • používat základní agregační a popisné funkce jako summary, table nebo aggregate.

Zakončení:

Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování kurzu a složení testů – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci kurzu vyplní na konci kurzu.

Termíny kurzů:

kurz první běh druhý běh
Úvod do R a základních statistických funkcí ZRUŠENO ZRUŠENO

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz