Úvod do R a základních statistických funkcí

Cíl kurzu a vstupní předpoklady

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy jazyka R, aby jej mohli po absolvování samostatně využívat při každodenní praktické činnosti. Velká část kurzu je věnována základním statistickým metodám, přičemž je kladen důraz na jejich praktické procvičení.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy jazyka R nebo základy datové analýzy. Profesionálům, kteří si chtějí prohloubit dovednosti v oblasti Business Intelligence, analýze nebo vizualizaci dat. Studentům a vědeckým pracovníkům, kteří zpracovávají data ve svých pracích.

Podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

  • zvládat samostatnou práce v jazyce R,
  • používat R jako kalkulačku,
  • vytvářet skripty,
  • instalovat sady doplňujících funkcí (balíčky) do R,
  • využívat nápovědu v R,
  • pracovat s nejběžnějšími datovými typy,
  • připravit datové soubory pro analýzu,
  • importovat a exportovat data,
  • používat základní přehledové statistické funkce.

Zakončení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci vyplní na konci každého dne výuky. Po úspěšném zakončení získají absolventi certifikát o absolvování kurzu vydaný Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Termíny kurzů:

kurz Prezenční Online
Úvod do R a základních statistických funkcí 5. – 6. 10. 2020 12. – 13. 10. 2020

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz