Úvod do R

Cíl kurzu a vstupní předpoklady

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy jazyka R, tak aby jej bylo možné po absolvování samostatně využívat při každodenní praktické činnosti. Kurz je navržen, tak aby se účastníci naučili základům jazyka R, uměli si připravit datový soubor, efektivně jej zpracovat a vytěžit z něj informace. Velká část kurzu je věnována základním metodám, přičemž kurz klade důraz na praktické procvičení.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy jazyka R nebo základy datové analýzy. Profesionálům, kteří si chtějí prohloubit dovednosti v oblasti Business Intelligence, analýze nebo vizualizaci dat. Studentům a vědeckým pracovníkům, kteří zpracovávají data ve svých pracích.

Znalosti pro přijetí: základní znalost práce na PC s běžnými kancelářskými aplikacemi. Kurz je pořádán v českém jazyce.

Další podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Osnova kurzu:

 • datové typy a základy programování,
 • import a export dat,
 • základné statistické funkce,
 • pokročilé programovací techniky,
 • vizualizace dat.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

 • samostatná práce v jazyce R,
 • používat R jako kalkulačku,
 • vytvářet skripty,
 • stahovat a spouštet balíčky z repositáře,
 • využívat funkci help,
 • pracovat s nejběžnějšími datovými typy,
 • připravit (vyčistit) data,
 • importovat a exportovat data,
 • používat základní funkce (jako summary, table, aggregate,…),
 • používat pokročilejší funkce v R (for, while, apply,…),
 • zobrazovat data a tvořit grafy.

Výstupní doklad pro účastníka kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu a složení testů – certifikát. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci kurzu vyplní na konci každého dne kurzu.

Termíny kurzů:

kurz první běh druhý běh
Úvod do R 2.9., 3.9., 4.9.2019 3.12., 10.12., 17.12.2019

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost plná cena 10.000,- Kč 12.100,- Kč
early birds (-20%) 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) plná cena 5.000,- Kč 6.050,- Kč
early birds (-20%) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz