Vývoj spustitelných aplikací – Shiny

Cíl kurzu a vstupní předpoklady

Cílem kurzu je uvést zájemce do vývoje spustitelných a „klikatelných“ webových aplikací pomocí jazyka R a jeho celosvětově oblíbeného webového frameworku shiny. Jednotlivé koncepty tvorby vlastní klikatelné aplikace budou ukázány a procvičeny na množství jednoduchých předpřipravených aplikací. Kurz směřuje od pevných základů tvorby backendu a frontendu aplikace v R přes efektivní a působivá vylepšení aplikací pomocí HTML, CSS a javascriptu až ke online publikování vlastní vytvořené aplikace. Kromě frameworku shiny bude představena a procvičena tvorba dashboardů pomocí frameworku shinydashboard. Po absolvování kurzu bude pozorný absolvent schopen vytvořit vlastní klikatelnou aplikaci a bude znát přístupy, jak ji uživatelsky zpříjemnit, eventuálně publikovat online a zpřístupnit ji tak prostřednictvím webu celému světu.

Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele R nebo absolventy základního kurzu (úvod do R). Získané znalosti lze uplatnit zejména v oblasti marketingu, poradenství, programování, statistiky, datové analýzy, vědě a výzkumu nebo během studia při zpracování seminárních či závěrečných prací.

Podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

  • rozumět logice webové klikatelné aplikace v R,
  • vytvořit, upravit a debuggovat vlastní aplikaci v R pomocí balíčku shiny,
  • rozšířit uživatelské rozhraní aplikace pomocí HTML, CSS, javascriptu a dalších nástrojů (včetně např. Google Analytics),
  • vytvořit aplikaci spustitelnou v offline modu pomocí webového prohlížeče na PC, na mobilních zařízeních, spustit aplikaci bez použití RStudia nebo zpřístupnit ostatním uživatelům na vzdáleném serveru,
  • zpracování databáze pomocí dplyr kódu,
  • vytvořit základní dashboard v R pomocí balíčku shinydashboard.

Zakončení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci vyplní na konci každého dne výuky. Po úspěšném zakončení získají absolventi certifikát o absolvování kurzu vydaný Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Termíny kurzů:

kurz Prezenční Online
Vývoj spustitelných aplikací – Shiny 7. – 8. 10. 2020 14. – 15. 10. 2020

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz