Základy programování a vizualizace dat

Cíl kurzu a vstupní předpoklady

Cílem kurzu je prohloubit základy jazyka R, tak aby bylo možné plně využívat jeho potenciál při každodenní praktické činnosti. Kurz navazuje na kurz Úvod do R a základních statistických funkcí. Na příkladech si účastníci kurzu prohloubí základy práce s R, seznámí se s pokročilejšími programovacími technikami jako je vytváření vlastních funkcí, if-else podmínky, tvorba smyček a grafů.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy jazyka R nebo základy datové analýzy. Profesionálům, kteří si chtějí prohloubit dovednosti v oblasti Business Intelligence, analýze nebo vizualizaci dat. Studentům a vědeckým pracovníkům, kteří zpracovávají data ve svých pracích.

Podmínky účasti v kurzu: Vlastní počítač s předinstalovaným*) softwarem R a Rstudio (doporučeno). Instrukce k instalaci budou rozeslány před začátkem kurzu.

*) V případě služebních počítačů je vhodné si zajistit oprávnění k instalaci softwaru a doplňkových balíčků.

Co bude účastník umět po absolvování kurzu:

  • samostatně pracovat v jazyce R,
  • ovládat pokročilejší programovací techniky a s jejich pomocí zpracovat data,
  • zpracovat větší množství datových souborů,
  • vytvářet a používat funkce,
  • používat if-else podmínky,
  • vytvářet smyčky for, while, repeat,
  • používat pokročilejší příkazy z rodiny apply jako alternativa ke smyčkám,
  • zobrazovat data a tvořit grafy.

Zakončení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je získání alespoň 60 % bodů z krátkých testů, které účastníci vyplní na konci každého dne výuky. Po úspěšném zakončení získají absolventi certifikát o absolvování kurzu vydaný Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Termíny kurzů:

kurz Prezenční Online
Základy programování a vizualizace dat 19. – 20. 10. 2020 26. – 27. 10. 2020

Cena odborných kurzů:

poplatek částka bez DPH částka vč. DPH
veřejnost 8.000,- Kč 9.680,- Kč
studenti *) 4.000,- Kč 4.840,- Kč

*) Sleva 50% z částky pro veřejnost, nutno doložit potvrzením o studiu.

Přihlášení na kurz