Vedlejší specializace pro studenty oboru/programu PI

Pro studenty oboru/programu Podniková informatika s distanční formou studia je k dispozici vedlejší specializace nabízená Fakultou podnikohospodářskou 3HR – Personální management a nově od ZS 2020/2021 také vedlejší specializace z Fakulty informatiky a statistiky 4KIM Komunikace, interpretace, multimédia a 4KMI Kvantitativní metody pro informatiky.

Studium vedlejší specializace je ukončeno soubornou zkouškou. Na soubornou zkoušku se studenti přihlašují v InSISu poté, co si v období registrací zaregistrují mimosemestrální kurs příslušející k dané souborné zkoušce.

Výběr vedlejší specializace a termíny registrací

Studenti si registrují a následně zapisují vedlejší specializaci v semestru předcházejícím zahájení studia této specializace.
Tj. chce-li začít student studovat předměty vedlejší specializace v zimním semestru 2020/2021, musí si ji registrovat v letním semestru 2019/2020 atd.

Registrace se provádí u studijní referentky paní Hudcové, které můžete poslat e-mail,  který bude obsahovat:

  • jméno, příjmení, xname
  • informaci, že jste studentem(kou) oboru/programu Podniková informatika
  • název vedlejší specializace, kterou máte zájem si zaregistrovat

Poté v období registrací a zápisů předmětů na další semestr si student zaregistruje předměty vedlejší specializace, které bude chtít v následujícím semestru studovat.

3HR – Personální management

Tutoriály předmětů se konají ve všední dny.

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu
informace o vedlejší specializaci

středa
3PA541 Stimulace v řízení lidí
3PA523 Řízení lidských zdrojů
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy
čtvrtek
3PA546 Metody personální práce
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci

Sylaby jednotlivých předmětů jsou k dispozici v InSISu.

4KIM Komunikace, interpretace, multimédia

Vedlejší specializace učí studenty chápat komunikaci jako nástroj řízení a koordinace procesů firmy. Cílem specializace je naučit, jak nastavovat komunikační procesy a řešit problematické komunikační situace. Studenti se naučí pracovat s komunikací prostřednictvím lingvistiky a rétoriky, pochopí fungování významů a jejich vazeb na komunikovaný obsah a formu prostřednictvím sémiotiky a v rámci výuky zpracování multimediálních forem si osvojí různé principy kódování informací a zpráv. Studenti propojí získané znalosti při vypracování praktického projektu.

Studijní plán vedlejší specializace obsahuje pouze povinné předměty.

Tutoriály předmětů se konají ve všední dny.

Rozvrh tutoriálů pro ZS 2020/2021   

středa 14.10.2020, 21.10.2020, 4.11.2020
4SA460 Prezentace informací a rétorika 14:30 – 16:00
4SA461 Média a semiotika 16:15 – 17:45

 

pátek 2.10.2020, 6.11.2020, 4.12.2020
4ME501 Komunikace a multimédia 11:00 – 12:30
4ME521 Digitální fotografie v praxi 12:45 – 14:15
4ME599 Multimediální projekt 14:30 – 16:00

4KMI Kvantitativní metody pro informatiky

Cílem studia vedlejší specializace Kvantitativní metody pro informatiky je získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod se zaměřením na aplikace v oblasti informačního managementu. Specializace vhodně doplňuje a rozšiřuje znalosti, které studenti získali v předmětech hlavní specializace. Důraz je kladen na analytický přístup k řešení komplexních rozhodovacích problémů se zvláštním zřetelem na správnou a úplnou interpretaci a verifikaci výsledků.

Studijní plán vedlejší specializace obsahuje pouze povinné předměty:

Tutoriály předmětů se konají v ZS 2020/2021 v sobotu.

Informace o vedlejší specializaci

Rozvrh tutoriálů pro ZS 2020/2021   

sobota 3.10.2020    31.10.2020    5.12.2020 SB 207
4EK441 Kvantitativní management pro informatiky 9:00 – 10:30
4EK442 Programy pro matematické modelování pro informatiky 10:45 – 12:15
4EK443 Optimalizace v projektovém řízení 13:00 – 14:30

 

sobota 17.10.2020   14.11.2020  12.12.2020 SB 207
4EK445 Diskrétní modely pro informatiky 9:00 – 10:30
4EK444 Simulace podnikových procesů 10:45 – 12:15