Program Data a analytika pro business

Program: profesní*) magisterský navazující (2 roky – 3 semestry studia + 1 semestr povinné praxe ve špičkové datové firmě v rámci vedlejší specializace)
Garant programu: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií ve spolupráci se společností KPMG

Powered by

*) Profesní program klade důraz na praktické uplatnění absolventů. Je veden formou na sebe navazujících intenzivních seminářů, po jejichž zakončení následuje zkouška. Součástí studia je povinná praxe ve špičkové datové firmě.

Popis programu

Nový magisterský profesní program Data a analytika pro business je sestaven tak, aby se jeho absolventi ihned uplatnili v praxi. Kromě lektorů z VŠE se na výuce podílí i odborníci například ze společností ŠKODA AUTO či ČSOB. Garantem praktické odbornosti je společnost KPMG, jejíž experti na datovou analytiku do studia přináší zkušenosti ze stovek projektů z pěti kontinentů.

Cílem studijního programu je naučit praktickým dovednostem v oblasti dat, analytiky, technologií, implementace datové analytiky v businessu, stanovování její přidané hodnoty, řízení rizik a aspektů bezpečnosti. Získané znalosti a dovednosti slouží pro řešení samostatných a rozsáhlých analytických projektů jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni. Absolventi oboru jsou připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení datové analytiky a businessu a v analytických útvarech, tak i pro samostatnou analytickou činnost orientující se na nejrůznější segmenty a instituce.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Self Service Business Intelligence Programování pro data science
Cloud Business Intelligence Data mining – praktické aplikace
Competitive Intelligence Pokročilá vizualizace
Nástroje pro podporu business analytiky Aplikace vícerozměrných statistických metod (anglicky)
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Složení programu


V rámci vedlejší specializace studenti absolvují 1 semestr povinné praxe ve špičkové datové firmě.

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.