Program Data a analytika pro business

Program: profesní*) magisterský navazující (2 roky – 3 semestry studia + 1 semestr povinné praxe ve špičkové datové firmě v rámci vedlejší specializace)
Garant programu: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

*) Profesní program klade důraz na praktické uplatnění absolventů. Je veden formou na sebe navazujících intenzivních seminářů, po jejichž zakončení následuje zkouška. Součástí studia je povinná praxe ve špičkové datové firmě. Výuka povinných předmětů probíhá primárně v prvním ročníku studia s pevně daným harmonogramem. Výjezdy do zahraniční v rámci Erasmus+ a jiných programů lze realizovat v druhém ročníku.

Popis programu

Cílem studijního programu Data a analytika pro business je osvojit si praktické dovednosti z oblasti dat, analytiky a technologií. Studium zahrnuje implementaci datové analytiky v businessu, stanovování její přidané hodnoty, řízení rizik a aspektů bezpečnosti, ale také předměty z oblasti soft skills důležitých pro uplatnění na manažerských pozicích. Získané znalosti a dovednosti slouží pro řešení samostatných a rozsáhlých analytických projektů jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni.

Kromě lektorů z VŠE se na výuce podílí i odborníci například ze společností ŠKODA AUTO, ČSOB či KPMG, jejíž experti na datovou analytiku do studia přináší zkušenosti ze stovek projektů z pěti kontinentů.

Klíčovou součástí studia DAB je studentská praxe v rozsahu cca 550 hodin v datově zaměřených partnerských firmách programu, mezi které patří například KPMG, Škoda Auto a ČSOB. Seznam firem, kde je možné konat praxi, bude zveřejňován pravidelně vždy jeden semestr před zahájením praxí.

Praxe je primárně zaměřena na řešení praktického projektu zadaného firmou a účastí na jejích provozních aktivitách. Student tak získá praktické kompetence a pracovní zkušenosti v kvalitní firmě již v průběhu studia. Praxi je možné konat s různou intenzitou (full time, part time) dle podstaty řešeného projektu v zimním či letním semestru druhého ročníku studia. Po ukončení praxe se předpokládá, že projekt může být dopracován do formy diplomové práce. Praxe je součástí studia a není proto honorována.

Díky variabilitě uplatnění je studium tohoto programu vhodné i pro absolventy programů s odlišným zaměřením.

Klíčové oblasti studia:

 • Datová analýza a business analýza
 • Analýza nestrukturovaných dat
 • Dobývání znalostí z databází
 • Management v oblasti dat a analytiky
 • Reportingová řešení a jejich architektura
 • Informační etika a ochrana osobních údajů
 • Umělá inteligence

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Aplikace vícerozměrných statistických metod (anglicky) Competitive Intelligence
Cloud Business Intelligence Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách
Data mining – praktické aplikace Nástroje pro podporu business analytiky
Pokročilá vizualizace Programování pro data science
Python pro DAB Self Service Business Intelligence
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci vedlejší specializace studenti absolvují 1 semestr povinné praxe ve špičkové datové firmě.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení datové analytiky a businessu a v analytických útvarech, tak i pro samostatnou analytickou činnost orientující se na nejrůznější segmenty a instituce. Jedná se tedy o sběr a analýzu dat i jejich budoucí využití v businessu. Pracovat mohou jako:

 1. Datový analytik
 2. Datový architekt
 3. Manažer v oblasti dat a analytiky
 4. Storyteller
 5. Data scientist
 6. Business Intelligence Consultant

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Data a analytika pro business může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.