Ambasador Vendy

Vendula Andrýsková

Vendula Andrýsková

Bc.: FIS, Aplikovaná informatika
Ing.:  FIS, Data a analytika pro business
VS: FIS, Praxe v datové firmě

Facebook
Instagram
andv02@vse.cz

Co tě přivedlo k datům a datové analytice?

Již od kurzu databází na Aplikované informatice jsem věděla, že data a databáze by mohly být můj budoucí směr. Vždycky mě bavilo zkoumat lidské chování a realné příčiny lidských rozhodnutí. V tomto ohledu jsem měla přirozenou zvídavost a věděla, že se chci stát expertem. Bohužel jako člověk z gymnázia jsem problematice moc nerozuměla a musela se hodně věcí naučit. Nechtěla jsem se spoléhat jenom na získání znalostí ze zaměstnání, ale chtěla jsem získat I tzv „bigger picture“, proto jsem se snažila již na bakaláři volitelnými předměty zaměřovat právě datovým směrem. Naštěstí na magisterském studiu se otevřel obor Data a analytika pro business, který pro mne byl jasná volba a logické pokračování mé datové cesty.

Daří se ti něco ze studia na FISu už využívat v praxi?

Tím, že je DAB nový obor, tak téměř všechny předměty jsou vytvořeny na míru aktuální problematice a poptávce na trhu práce. Já osobně využívám většinu znalostí ze školy I v práci (od sestavení datové architektury až po PowerBI reporting).

Komu bys doporučila studium na FISu?

Se studiem na FIS a konkrétně s DABem jsem velmi spokojená a rozhodně doporučuji každému, kdo se o data trochu zajímá nebo si myslí, že by ho to mohlo bavit.Za svoje dosavadní studium jsem velmi aktivní a přesvědčila jsem už nemalé množství studentů, že FIS je jasná volba. Je pak velmi hezké sledovat tyto studenty jak školu končí a děkují mi za to.

 

FAQ – Data a analytika pro business

Osobně si myslím, že do analytiky může skočit kdokoliv (bez ohledu na předchozí vzdělání), pokud rád analyzuje a tahle problematika ho opravdu přitahuje. Pokud se už nyní věnuješ byznysové problematice, tím lépe. Analytická řešení mají sloužit lidem, přesněji manažerům/řídicím pracovníkům. Pokud člověk nepochopí jejich požadavky a záměry, nemůže vytvořit řešení, které jim bude pomáhat v rozhodování a které budou skutečně využívat. Proto je analytika tak úzce spjata s byznysem. To také napovídá, že klíčem úspěchu analytických projektů je nejen technická genialita řešení, ale také soft skills – umět komunikovat s klienty, prodat jim řešení, rozumět jejich potřebám. Náš guru analytiky David Slánský říká, že jen 10 % (času? úspěchu?) analytického řešení závisí na pokročilých analytických metodách (jako machine learning apod.), 30 % na „normálních“ analytických postupech (řekněme klasické BI) a až 60 % jsou právě soft skills a komunikace. Nicméně záleží jen na Tobě, jakou cestu si vybereš. Zajímá Tě technická část či využití statistiky? Pak se můžeš naplno ponořit do data science. Zajímá Tě spíš design či správná interpretace dat? Pak se zaměříš na vizualizace. Uplatnění najde, dle mého názoru, kdokoliv.

DAB je o komplexním pohledu na data a analytiku – to znamená včetně architektury, řízení, legislativy, zasazení do businessu, soft-skills. Z praktických aspektů lze jmenovat základní a pokročilou analytiku (machine learning, statistika, BI), trendy (např. textová a obrazová analytika, chatboti, cloud BI, robotika), ve kterých se učí a uplatní znalost programování (SQL, Python, R). Celý program pak doplňují volitelné předměty a stáž v datové firmě nebo účast na datovém projektu (viz sekce o stážích).

Přijímačky by měly být ve formě testu z teorie (klasická multiple choice s více variantami správně), menší část by se měla věnovat nějaké praktické aplikaci znalostí (představuji si to např. jako naprosto jednoduchý příkaz SQL nebo interpretaci dat v grafu). Co se týče přípravy, doporučuji opravdu rozumět principům Business Intelligence (BI), které můžete s přehledem nastudovat v knize kolektivu autorů Self Service Business Intelligence: Jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace (Grada 2018), a doplnit je znalostí trendů a rozvoje data a analytiky v souboru knih Davida Slánského Data a analytika pro 21. století. Nezapomeňte však také na „opáčko databází“, na kterých to celé stojí.

Věřím, že kromě pevných základů v BI je dobré mít představu o podnikové informatice (jakou úlohu v ní hraje BI a datová analytika, jak IS podporuje byznys procesy), o databázích a SQL (když se naučíš logiku jednoho jazyka, učení ostatních Ti půjde mnohem snáze). Pár „prázdných míst“, která je třeba vyplnit, můžete zaplňovat instinktivně i během studia, nicméně při dané intenzitě výuky a její modulové formě doporučuji mít před nástupem do ročníku základy v malíku.

Vzhledem k nabitému rozvrhu Data a analytika pro business (DAB) povinné stáže v rámci tohoto programu nahrazují vedlejší specializaci (realizují se místo ní, vedlejší specializaci například na jiné fakultě VŠE, jak je zvykem na jiných magisterských programech, si tudíž nelze v rámci DAB zapsat). Stáž lze nově absolvovat nejen v datové firmě, ale doložit také účastí na datovém projektu (např. pro neziskovou organizaci nebo v rámci školy). Zadání a rozsah projektu však bude muset být v souladu s programem (odsouhlasen odpovědnou osobou na škole). Klíčové je pro splnění „předmětu“ stáže naplnění rozsahu 550 h (stáží nebo projektů tak může být případně několik, které v součtu činí potřebný počet odpracovaných hodin). Jelikož se jedná o povinnou součást studia, nejsou stáže honorovány. Stáž i projekty jsou skvělým podkladem pro vypracování diplomové práce.

Škála profesí, na kterých se s datovým magistrem lze uplatnit, je široká a asi zcela nedohlédnu na veškeré možné pozice. Navíc v každé firmě tyto pojmy znamenají něco jiného. V mé společnosti Business Intelligence Consultant znamená, že vytváříme řešení od jeho začátku až po analytické výstupy (tzn. řešíme, jak dát zdrojová data dohromady, jak je ukládat apod., tak komunikaci s klientem, design a vizualizaci reportů či návrh celého řešení, což vyžaduje hodně znalostí a dovedností z různých oblastí). Naopak jinde může taková pozice datového analytika znamenat třeba jen „hrátky s daty v excelu“. Takže pro zjednodušení – záleží zejména na tom, jakým směrem se vydáš, jestli Tě zajímá víc technická stránka řešení a implementace nebo umění dané řešení navrhnout v kontextu všech možných dostupných technologií nebo chceš datové analytice rozumět, abys mohl řídit datové projekty nebo taková řešení prodávat. Uplatnitelnost je dle mého názoru obrovská. Stačí se podívat na pracovní portály, jaké pozice inzerují nejčastěji.