Navazující magisterské studium

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se skládá z odborných předmětů. V případě splnění předepsaných podmínek lze zažádat o přijetí bez přijímací zkoušky. Tyto žádosti jsou posuzovány individuálně.

Navazující magisterské studium v češtině

Fakulta nabízí devět magisterských programů v češtině. Jeden z nich je profesně orientovaný.

Navazující magisterské studium v angličtině

V angličtině mohou studenti absolvovat dva programy. Studium těchto magisterských programů je zpoplatněno.

Distanční studium

Program Podniková informatika lze studovat v distanční formě studia. Délka studia je dva roky, s možností prodloužení na tři. Výuka se neplatí.

Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia v češtině musí každý student absolvovat vedlejší specializaci, kterou si může vybrat z jakékoliv fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Její studium odpovídá jednomu semestru studia.

Studium v zahraničí

Fakulta podporuje studenty při získání zahraniční zkušenosti. Student může studovat semestr v zahraničí v rámci semestrálních výměnných pobytů nebo programu Freemover.