Navazující magisterské studium

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se skládá z odborných předmětů. V případě splnění předepsaných podmínek lze zažádat o přijetí bez přijímací zkoušky. Tyto žádosti jsou posuzovány individuálně.

Navazující magisterské studium

Fakulta nabízí osm magisterských oborů v češtině. Informatici mohou volit mezi pěti obory. Jeden z nich lze studovat distančně. Zájemci o kvantitativní metody mají možnosti tři.

Navazující magisterské studium v angličtině

V angličtině mohou studenti absolvovat jeden obor z oblasti informatiky a dva z kvantitativních metod. Studium těchto magisterských oborů je zpoplatněno.

Distanční studium

Obor Podniková informatika lze studovat v distanční formě studia. Délka studia je dva roky, s možností prodloužení na tři. Výuka se neplatí.

Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia musí každý student absolvovat vedlejší specializaci, kterou si může vybrat z jakékoliv fakulty Vysoké školy ekonomické. Její studium odpovídá jednomu semestru studia.

Studium v zahraničí

Fakulta podporuje studenty při získání zahraniční zkušenosti. Student může studovat semestr v zahraničí v rámci semestrálních výměnných pobytů nebo programu Freemover.