Státní zavěrečná zkouška a obhajoba DP

Státní závěrečná zkouška z oboru Podniková informatika se koná v jednom termínu s obhajobou diplomové práce. Podmínkou je splnění všech studijních povinností hlavní i vedlejší specializace, vyjma složené státní zkoušky z vedlejší specializace.

V semestru, ve kterém student odevzdává diplomovou práci a chce absolvovat státní závěrečnou zkoušku, si zapíše mimosemestrální kurzy:

  • PI1_1 Státní zkouška ze studijního oboru
  • 4ODP Obhajoba diplomové práce

Na konkrétní termín se student nepřihlašuje, termín určuje garant distančního studia dle počtu odevzdaných diplomových prací.

Rozpis státních zkoušek na leden 2019 je zpřístupněn na Intranetu FIS.

Termín státních závěrečných zkoušek Termín odevzdání DP
21. 1. – 1. 2. 2019 nejpozději 3. 12. 2018 do 14:00
27. 5. – 7. 6. 2019 nejpozději 29. 4. 2019 do 14:00
září 2019 pravděpodobně konec června 2019

Při státní závěrečné zkoušce student odpovídá na dvě otázky. Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce, povinnou literaturu i informace k diplomovým pracem najdete na intranetu pro studenty FIS.