Vedlejší specializace pro studenty oboru PI

Pro studenty oboru Podniková informatika s distanční formou studia jsou k dispozici vedlejší specializace nabízené Fakultou podnikohospodářskou.

Pozor! Vedlejší specializace 3MS – Malé a střední podniky v tržním hospodářství již nebude jako distanční otevírána. Aktuálně zapsaní studenti ji musí dokončit během akademického roku 2018/2019.

Tutoriály předmětů těchto specializací se konají pravidelně ve středu a ve čtvrtek v prvním, sedmém a třináctém týdnu semestru. (Konkrétní datum je uvedeno v InSISu u rozvrhu pro daný semestr).

Studium vedlejší specializace je ukončeno státní zkouškou. Na státní závěrečnou zkoušku se studenti přihlašují v InSISu poté, co si v období registrací zaregistrují mimosemestrální kurs „Státní zkouška z vedlejší specializace“.

Výběr vedlejší specializace

Studenti si registrují a následně zapisují vedlejší specializaci v semestru předcházejícím zahájení studia této specializace.
Tj. chce-li začít student studovat předměty vedlejší specializace v letním semestru 2018/2019, musí si ji registrovat v zimním semestru 2018/2019 atd.

Postup a termíny registrací vedlejších specializací

Poslat e-mail studijní referentce paní Hudcové, který bude obsahovat:

  • jméno, příjmení, xname
  • informaci, že jste studentem(kou) oboru Podniková informatika
  • název vedlejší specializace, kterou máte zájem si zaregistrovat

Poté v období registrací a zápisů předmětů na další semestr si student zaregistruje předměty vedlejší specializace, které bude chtít v následujícím semestru studovat.

Tutoriály předmětů vedlejších specializací probíhají podle následujícího pravidelného rozpisu

LS 2018/2019

1.  tutoriál     13.2. – 14.2.2019

2. tutoriál      27. 3. – 28.3.2019

3. tutoriál      15. 5. – 16.5.2019

3MS – Malé a střední podniky v tržním hospodářství

POZOR! – Jen na dostudování již zapsaných studentů – do konce akademického roku 2018/2019

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu
informace o vedlejší specializaci

středa LS 2018/2019
3MA545 Podnikání malých a středních firem 2 9:15 – 10:45 RB 436
3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání 11:00 – 12:30 RB 436
3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP 12:45 – 14:15 RB 436
čtvrtek LS 2018/2019
3MA544 Podnikání malých a středních firem 1 11:00 – 12:30 RB 436
3MA543 Podnikatelské praktikum 12:45 – 14:15 RB 436

Sylaby jednotlivých předmětů jsou k dispozici v InSISu.

3HR – Personální management

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu
informace o vedlejší specializaci

středa LS 2018/2019
3PA541 Stimulace v řízení lidí 16:15– 17:45 RB 359
3PA523 Řízení lidských zdrojů 12:45 – 14:15 RB 359
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy 14:30 – 16:00 RB 359
čtvrtek LS 2018/2019
3PA546 Metody personální práce 14:30 – 16:00 RB 359
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci 12:45 – 14:15 RB 359

Sylaby jednotlivých předmětů jsou k dispozici v InSISu.