Magisterské obory

Fakulta informatiky a statistiky nabízí pro uchazeče o studium jedenáct magisterských oborů. Studijní program Aplikovaná informatika disponuje pěti obory vyučovaných v českém jazyce, přičemž obor Podniková informatika se studuje v distanční formě. V anglickém jazyce lze absolvovat obor Information Systems Management. Kvantitativní metody v ekonomice zaštiťují tři prezenční magisterské obory vyučované v češtině a dva anglické obory: Quantitative Economic Analysis a Official Statistics. Anglicky vyučované obory jsou zpoplatněny.

Standardní délka studia je dva roky. Během nich musí student absolvovat povinné i volitelné předměty, ale také vedlejší specializaci podle vlastního oboru z jakékoliv fakulty Vysoké školy ekonomické, která odpovídá jednomu semestru studia.

Přehled magisterských oborů

Magisterské studijní programy otevírané v akademickém roce 2018/2019

Název
studijního
programu
Název oboru Standardní
délka studia
Předpokládaný
počet uchazečů
přijímaných ke studiu
Forma studia Studijní plán 2018/2019
Aplikovaná
informatika
Informační management 2 roky 60 Prezenční
Informační systémy a technologie 2 roky 140 Prezenční
Kognitivní informatika 2 roky 20 Prezenční
Podniková informatika 2 roky 25 Distanční
Znalostní a webové technologie 2 roky 25 Prezenční
Information Systems Management 2 roky 20 Prezenční
Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum 2 roky 30 Prezenční
Ekonomická demografie 2 roky 25 Prezenční
Statistika 2 roky 30 Prezenční
Quantitative Economic Analysis 2 roky 20 Prezenční
Official Statistic 2 roky 20 Prezenční

Související odkazy