Magisterské programy v angličtině

Fakulta informatiky a statistiky nabízí dva magisterské programy, které jsou vyučované v anglickém jazyce. Standardní doba studia jsou dva roky, ve třetím semestru je možné absolvovat semestrální pobyt na partnerské univerzitě. Třídy jsou mezinárodní, v programech máme studenty z více než třiceti zemí. Školné je stanoveno na 3.800 EUR za akademický rok.

Přehled magisterských programů v anglickém jazyce

Information Systems Management

Studium připravuje specialisty schopné rozvíjet a řídit informatiku jak v podnicích, tak v organizacích státního sektoru. Studium kombinuje znalosti zaměřené na IT s manažerskými dovednostmi.

Studenti jsou připravováni na pracovní pozice jako manažer informatiky, manažer projektů, auditor informačních systémů, znalostní inženýr, business analytik nebo konzultant.

Program je hodnocen jako 5. nejlepší v tomto oboru ve střední a východní Evropě dle Eduniveral Ranking.

Více informací

Economic Data Analysis

Tento studijní program je určen pro studenty, kteří chtějí pracovat s daty. Studenti se učí zpracovávat, získávat data, analyzovat a komentovat je. Studenti budou pracovat se specializovanými ekonometrickými a statistickými programy. Absolventi oboru mohou pracovat ve strategických, analytických a výzkumných odděleních komerčních a centrálních bank, národních i mezinárodních statistických institucích, konzultačních firmách, marketingových agenturách, velkých firmách a státních institucích.

Studijní program má dvě specializace, studenti si vybírají specializaci v průběhu prvního semestru: Data Analysis and Modelling a Official Statistics.

Specializace Official Statistics získala mezinárodní akreditaci European Master in Official Statistics (EMOS), která je udělována Evropským statistickým systémem pouze univerzitám splňující přísné podmínky a vysokou kvalitu výuky.

Více informací