Navazující magisterské studium v angličtině

Fakulta informatiky a statistiky nabízí tři magisterské obory, které jsou vyučované v anglickém jazyce. Standardní délka studia je dva roky, ve třetím semestru je možné absolvovat semestrální pobyt na partnerské univerzitě. Třídy jsou mezinárodní, v oborech máme studenty z více než dvaceti zemí. Školné je stanoveno na 3.800 EUR za akademický rok.