Navazující magisterské studium v angličtině

Fakulta informatiky a statistiky nabízí tři magisterské obory, které jsou vyučované v anglickém jazyce. Standardní doba studia je dva roky, ve třetím semestru je možné absolvovat semestrální pobyt na partnerské univerzitě. Třídy jsou mezinárodní, v oborech máme studenty z více než dvaceti zemí. Školné je stanoveno na 3.800 EUR za akademický rok.

Přehled magisterských oborů v anglickém jazyce

Information Systems Management

Studijní program Aplikovaná informatika

Studium připravuje specialisty schopné rozvíjet a řídit informatiku jak v podnicích, tak v organizacích státního sektoru. Studium kombinuje znalosti zaměřené na IT s manažerskými dovednostmi.

Studenti jsou připravováni na pracovní pozice jako manažer informatiky, manažer projektů, auditor informačních systémů, znalostní inženýr, business analytik nebo konzultant.

Hlavní předměty:
 • Informační management
 • Řízení podnikové informatiky
 • Řízení projektů ICT
 • Audit informačního systému
 • IT v podnikání
 • Informační modelování v organizacích
 • Dobývání znalostí z databází

Více informací

Quantitative Economic Analysis

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice

Tento studijní program je určen pro studenty, kteří chtějí pracovat s daty; učí se užívat kvantitativní metody a nástroje v operačním výzkumu, statistice, ekonometrii a v pojišťovnictví.

Absolventi oboru mohou pracovat ve strategických, analytických a výzkumných odděleních komerčních a centrálních bank, pojišťovnách, konzultačních firmách, marketingových agenturách, velkých firmách a státních institucích.

Hlavní předměty:
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Regrese
 • Finanční a pojistná matematika
 • Pojišťovnictví

Více informací

Official Statistics

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice

Studium je zaměřeno na oficiální statistiku. Studenti se učí porozumět národním a evropským oficiálně publikovaným datům a analyzovat je v národním, evropském i mezinárodním kontextu při použití statistických, demografických a ekonometrických metod a modelů. Součástí studia je povinná praxe v orgánech statistické služby.

Absolventi oboru se uplatní zejména v národních či mezinárodních institucích státní správy, jako jsou statistický úřad, centrální banka či ministerstva, ale i v konzultačních společnostech, bankách a dalších finančních institucích.

Hlavní předměty:
 • Státní statistická služba
 • Hospodářská statistika
 • Národní účetnictví
 • Metodika výběrových šetření
 • Ekonometrie
 • Časové řady
 • Regrese

Více informací