Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na magisterské studium se liší v závislosti na oboru, na který se hlásíte. Na následujícím odkazu najdete seznam otázek a doporučené literatury k jednotlivým studijním oborům.

Okruhy k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium

 

Důležité termíny pro uchazeče o navazující magisterské studium

Bližší informace k přijímací zkoušce navazující magisterské studium