Bližší informace k přijímací zkoušce distanční studium

Důležité termíny

30. 4. 2018 Podání přihlášky
26.- 27.6.2018 Přijímací zkouška
28.6.2018 Termíny zápisu přijatých uchazečů do studia.Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).

Podat přihlášku

Kontakt

Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Webové stránky: http://fis.vse.cz

Garantka oboru doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Studijní referentka I. Hudcová

Související odkazy