Nové studijní programy v progresivních oborech

Možnosti spolupráce univerzitního prostoru s technologickými firmami

V rámci specifického cíle B Národního plánu obnovy budou veřejné vysoké školy v nadcházejících dvou letech připravovat nové studijní programy v progresivních oborech. V první části Digitální technologie, IS/IT se jedná o oblasti jako je umělá inteligence, robotika, big data, blockchain, kybernetika, kyberbezpečnost, eGovernment a kreativní průmysl (založený na ICT).

Právě v těchto oblastech může být součinnost univerzit s technologickými firmami, které se v těchto odvětvích pohybují, velice přínosná. Společně tak mohou vzniknout studijní programy se zaměřením na praktické dovednosti a znalosti, které dnešní trh práce vyžaduje, a které pomáhají konkurenceschopnosti České republiky a přispívají k uplatnitelnosti absolventů na dnešním trhu práce.

Na konferenci se můžete těšit na podnětné přednášky a zajímavé speakery z oblasti akademické sféry, IT sektoru a české státní správy.

Datum konání konference: 25. května 2022 od 9:00 (při fyzické účasti registrace od 8:30)

Místo konání: Konference proběhne hybridně. Fyzicky Vás rádi přivítáme na Vysoké škole ekonomické v místnosti RB211 na adrese nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 – Žižkov. Alternativně se můžete připojit přes Microsoft Teams, odkaz na připojení Vám zašleme na Váš e-mail den před konáním konference.

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:05 Úvodní slovo doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
rektor VŠE
9:05 – 9:45 Datové programy na VŠE ve spolupráci s UC Berkeley

Jak Fakulta informatiky a statistiky koncipuje datové programy, jak spolupracuje s UC Berkeley a jak se soukromým sektorem?
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
prorektor pro rozvoj a Corporate Relations, VŠE
9:45 – 10:20 Nástroje a podpora pro tvorbu nových studijních programů

Jakou součinnost může Microsoft nabídnout? Představení bezplatných a volně dostupných zdrojů a materiálů jako jsou online kurzy, hotová kurikula (v oblasti AI, datové analytiky, cloudových služeb a další), oficiální certifikace, hands-on laby.
Mgr. Denisa Brabcová, MBA
Industry Executive – Higher Education, Microsoft
10:20 – 10:35 Ukázka spolupráce univerzitního prostoru a technologické firmy ve výuce Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.
proděkan pro strategii a rozvoj, PEF ČZU
10:35 – 10:45 Reforma vysokého školství z pohledu specifického cíle B Národního plánu obnovy

V čem spočívá reforma studijních programů, na jaké klíčové strategie navazuje a jaký je cíl specifického cíle B?
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
10:45 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 11:45 Technologické firmy a jejich participace na studijních programech v progresivních oborech

Jak se mohou technologické firmy zapojit do studijních programů v progresivních oborech? Jaké jsou jejich možnosti a know-how?
SAS, dolphin consulting, Hardwario
11:45 – 12:15 Požadavky dnešního trhu práce – od studentů až po perspektivní zaměstnance/start-upisty

Progresivní studijní programy jako klíč ke konkurenceschopnosti a větší kvalitě IT světa práce. Kam to všechno vede?
GoodCall, Microsoft
12:15 – 13:00 Oběd

Registrace na konferenci – ukončena

Nové studijní programy v progresivních oborech