Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Disciplinární komise

  • orgán, který řeší disciplinární přestupky studentů
  • schází se dle potřeby a jednání se řídí disciplinárním řádem
Člen orgánu E-mail
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. zdenek.molnar@vse.cz
Ing. Veronika Ptáčková xptav00@vse.cz
Štěpán Staněk stas03@vse.cz
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. kristyna.vltavska@vse.cz