Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Kolegium děkana

  • orgán, který se skládá z vedení fakulty, tedy děkana, všech proděkanů, tajemnice fakulty, vedoucích kateder a tajemníka pro studentské záležitosti. Zasedání kolegia děkana se konají zpravidla jednou měsíčně, vždy ve středu od 9,30 v kanceláři děkana fakulty.
Člen orgánu Identifikace E-mail
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. KSA doucek@vse.cz
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. KEST fischerj@vse.cz
Ing. Marie Gvoždiaková DEK4 gvozdiak@vse.cz
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. KSTP hindls@vse.cz
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. KIT dusan.chlapek@vse.cz
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. KEKO jablon@vse.cz
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. KMAT klufa@vse.cz
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. KDEM langhamj@vse.cz
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. KEST mazouchp@vse.cz
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. KIT ota.novotny@vse.cz
Ing. Veronika Ptáčková KEST, doktorand
xptav00@vse.cz
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI sklenak@vse.cz
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. KEST kristyna.vltavska@vse.cz
Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. CPV zdenek.vondra@vse.cz