Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Proděkan pro vědu a výzkum

Záměr děkana jmenovat proděkany projedná ve smyslu § 27 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách Akademický senát FIS na svém zasedání 14. 3. 2018, proděkani budou jmenováni k 20. 3. 2018.