Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecká rada 2018-2022

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, předseda vědecké rady
prof. Ing. Petr Berka, CSc. předseda Akademického senátu VŠE
doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. Katedra informačních technologií
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. Katedra ekonometrie
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy FIS VŠE, vedoucí Katedry systémové analýzy
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc. Katedra ekonometrie
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. vedoucí Katedry statistiky a pravděpodobnosti
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. Katedra ekonomické statistiky
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. proděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí FIS VŠE
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. Katedra informačního a znalostního inženýrství
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. vedoucí Katedry ekonometrie
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. vedoucí Katedry matematiky
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. vedoucí Katedry demografie, předsedkyně AS FIS
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. emeritní děkan Fakulty informatiky a statistiky
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. pověřený vedoucí Katedry ekonomické statistiky
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. vedoucí Katedry informačních technologií
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. Katedra statistiky a pravděpodobnosti
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. vedoucí Katedry informačního a znalostního inženýrství
doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Katedra informačního a znalostního inženýrství
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti FIS VŠE
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí Katedry informatiky, EkF TU Liberec
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. děkan Fakulty managementu VŠE
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. děkan Fakulty hospodářské informatiky, Ekonomická univerzita Bratislava
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK Praha
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. Katedra ekonomie, Národohospodářská fakulta VŠE
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, Fakulta ekonomicko správní, Univerzita Pardubice
doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. Indikátory udržitelného rozvoje – vedoucí oddělení, Centrum pro otázky životního prostředí UK
doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. vedoucí Katedry systémového inženýrství, VŠB – Technická universita
Ing. Miroslav Hübner, MBA předseda České asociace manažerů informačních technologií, CACIO, z.s.
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Ing. Miloslav Kala prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK Praha
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. děkanka Fakulty ekonomické, Západočeská univerzita v Plzeni
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství, MFF UK Praha
Ing. Mgr. Jaromír Novák předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulty informatiky, Masarykova univerzita
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný emeritní děkan, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Milan Přibyl, Ph.D. ředitel společnosti GIST, s.r.o.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. předseda Českého statistického úřadu
Ing. Karel Svoboda, MSc výkonný ředitel Ernst & Young, s.r.o.
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. proděkan pro vědu a doktorské studium, Ekonomická univerzita v Bratislavě