Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Úřední deska

Na této stránce jsou zveřejňovány důležité dokumenty, vyhlášky a zápisy FIS.

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozice na FIS

Interní výběrové řízení

Projekt Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE PDF

Vnitřní předpisy fakulty

Statut Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky PDF
Volební řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Jednací řád Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky PDF
Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky platný a účinný od 20.11.2017 PDF

Výroční zprávy FIS

Výroční zpráva FIS 2016 PDF
Výroční zpráva FIS 2015 PDF
Výroční zpráva FIS 2014 PDF
Výroční zpráva FIS 2013 PDF
Výroční zpráva FIS 2012 PDF
Výroční zpráva FIS 2011 PDF

Dlouhodobý záměr FIS

Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2016-2020 PDF odsouhlasený akademickým senátem FIS a vědeckou radou FIS
Návrh dlouhodobého záměru FIS na období 2011-2015 PDF odsouhlasený akademickým senátem FIS a vědeckou radou FIS

Vyhlášky děkana

č. 1/2015 – Jazyk bakalářských, diplomových, doktorských a habilitačních prací (3.3.2015)
č. 1/2012 – Studium v programech celoživotního vzdělávání na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze (14.6.2012)
č. 2/2011 – Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia (21.11.2011)
č. 1/2011 – Jazyk kvalifikačních prací, uznávání předmětů skupiny CVOR v NMS, zákaz zápisu již odstudovaných bakalářských předmětů na NMS (7.3.2011)

Opatření děkana

č. 10/2018 – Opatření k termínům státních zkoušek a obhajob závěrečných prací (25.6.2018)
č. 9/2018 – Opatření o studiu oborově povinné angličtiny (25.6.2018)
č. 8/2018 – Opatření o přiznání stipendia pro akademický rok 2018/2019 (11.6.2018)
č. 7/2018 – Opatření o potvrzení o studiu (25.4.2018)
č. 6/2018 – Opatření o přestupech mezi obory (25.4.2018)
č. 5/2018 – Opatření o podmínkách pro uznání studijních povinností (25.4.2018)
č. 4/2018 – Opatření o zadávání omluvenek a podávání žádostí (25.4.2018)
č. 3/2018 – Opatření o Akreditační radě fakulty (16.4.2018)
č. 2/2018 – Opatření o jmenování proděkanů fakulty, akademického ředitele cizojazyčných studijní programů, manažera komunikace a marketingu a stanovení náplně práce a odpovědnosti uvedených osob (20.3.2018)
č. 1/2018 – Opatření o stanovení výše doktorského stipendia (14.3.2018)
č. 2/2017 – Opatření pro doktorské studium FIS (1.11.2017)
č. 2/2015 – Zákaz používání mobilních telefonů a jiné komunikační techniky při testech a zkouškách na FIS (1.10.2015)
č. 4/2012 – Doktorské studium (1.1.2013)
č. 1/2012 – O zřízení pracoviště Grafické a multimediální laboratoře v rámci Centra profesního vzdělávání
č. 8/2011 – Přidávání kreditů (1.12.2011)
č. 4/2011 – Zřízení Centra profesního vzdělávání (13.6.2011)
č. 8 – Studentům hlásícím se na státní bakalářskou zkoušku (1.4.2005)
č. 2 – Prokazování totožnosti při plnění studijních povinností u předmětů zajišťovaných FIS (22.5.2002)

Pedagogická činnost

Akreditace studijních programů
Zápisy z jednání studijních rad