Obecné informace

Den otevřených dveří

Na Dnu otevřených dveří se zájemci seznámí s nabízenými obory a mohou si o nich promluvit se současnými studenty i pedagogy. Akce proběhne v prosinci a v lednu.

Ubytování na kolejích

Studenti, kteří nepocházejí z Prahy, mohou využít ubytování na kolejích. Vysoká škola ekonomická nabízí koleje na Jižním Městě, na Jarově a v Holešovicích.

Seznamovací kurzy

Studenti prvních ročníků mohou navštívit seznamovací kurz, který probíhá pod záštitou Fakulty informatiky a statistiky. Hlavním organizátorem je Studentský spolek 4FIS.

Celoživotní vzdělávání

Veřejnosti, absolventům i studentům jsou určeny krátkodobé odborné kurzy, jejichž cílem je získat především praktické dovednosti v dané oblasti.

Mimořádné studium

Mimořádné studium je placená forma celoživotního vzdělávání, která doplňuje vědomosti, ale neposkytuje vysokoškolské vzdělání. Zájemci musí předem podat závaznou přihlášku.

Studium v zahraničí

Fakulta podporuje studenty při získání zahraniční zkušenosti. Studenti mohou vyjet na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Studentský spolek 4FIS

Studentský spolek 4FIS vznikl pod křídly Fakulty informatiky a statistiky. Připravuje přednášky a workshopy a propojuje lidi z praxe s lidmi z fakulty.