Obecné informace

Video příručky pro nováčky

Návody a průvodce studiem na FIS pro snazší orientaci na škole, v informačním systému i ve výuce obecně, pro nováčky na škole.

Den otevřených dveří

Na Dnu otevřených dveří se zájemci seznámí s nabízenými obory a mohou si o nich promluvit se současnými studenty i pedagogy. Akce proběhne v prosinci a v lednu.

Mimořádné studium

Mimořádné studium je placená forma celoživotního vzdělávání, která doplňuje vědomosti, ale neposkytuje vysokoškolské vzdělání. Zájemci musí předem podat závaznou přihlášku.

Seznamovací kurzy

Studenti prvních ročníků mohou navštívit seznamovací kurz, který probíhá pod záštitou Fakulty informatiky a statistiky. Hlavním organizátorem je Studentský spolek 4FIS.

Ubytování na kolejích

Studenti, kteří nepocházejí z Prahy, mohou využít ubytování na kolejích. Vysoká škola ekonomická nabízí koleje na Jižním Městě, na Jarově a v Holešovicích.

Studium v zahraničí

Fakulta podporuje studenty při získání zahraniční zkušenosti. Studenti mohou vyjet na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Celoživotní vzdělávání

Veřejnosti, absolventům i studentům jsou určeny krátkodobé odborné kurzy, jejichž cílem je získat především praktické dovednosti v dané oblasti.

Studentský spolek 4FIS

Studentský spolek 4FIS vznikl pod křídly Fakulty informatiky a statistiky. Připravuje přednášky a workshopy a propojuje lidi z praxe s lidmi z fakulty.