Studium v zahraničí

Jednou z priorit Fakulty informatiky a statistiky je podpora studentů při získávání zkušeností při studiu v cizích jazycích. Fakulta podporuje jak výjezdy studentů na semestrální výměnné pobyty (v různých formách), tak i zapojování zahraničních profesorů do běžné výuky.

Základní informace o možnostech studia v zahraničí poskytuje Oddělení zahraničních styků Vysoké školy ekonomické. Možnost studovat za hranicemi České republiky mohou studenti jak bakalářského, tak navazujícího magisterského studia.  Je tedy nutné se s povinnostmi a pravidly pro výjezdy seznámit co nejdříve. Informace o konkrétních specifických podmínkách, platných na Fakultě informatiky a statistky (uznávání předmětů,finanční podpora, jiné možnosti studia) naleznete v jednotlivých podsekcích podle stupně studia.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte proděkanku pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Kristýnu Vltavskou, Ph.D.