Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Openbudgets.eu: Nová platforma pro vyšší rozpočtovou transparentnost v Evropě

Berlín, 8. září 2017 – Projekt OpenBudgets dnes oficiálně spustil platformu pro vyšší fiskální transparentnost. Novináři, pracovníci veřejné správy i datoví výzkumníci mohou pomocí OpenBudgets.eu zpracovávat, analyzovat a zkoumat dostupná fiskální data.

Platforma nabízí nástroje pro každého, kdo chce stáhnout, vizualizovat a analyzovat fiskální data. Jsou mezi nimi jak jednoduché vizualizace tak pokročilé analytické nástroje nebo hry a srozumitelný výklad rozpočtování nebo korupčních praktik. Vše reaguje na potřeby novinářů, politiků, státních úředníků nebo aktivních občanů.

První úspěšné nástroje a vizualizace veřejných rozpočtů určených pro širokou veřejnost  byly vyvinuty ve spolupráci občanské společnosti a veřejné správy v Soluni, Paříži a Bonnu. Spolupráce programátorů a pracovníků veřejné správy ze tří zemí dává příklad pro další využití v celé Evropě.

Na úrovni Evropské unie projekt usiluje o vyšší transparentnost výdajů poslanců Evropského parlamentu a kvalitnější data o dotacích z fondů EU. Projekt Subsidystories (Dotační příběhy) ukázal, jak bylo využito téměř 300 mld. eur dotací. Naše úsilí přispělo k závazku prezidenta Evropského parlamentu předložit do konce roku konkrétní návrhy reformy výdajů poslanců Evropského parlamentu.

Projekt dále vytvořil nástroje určené novinářům, které reagují na naše zjištění o jejich omezených znalostech rozpočtové problematiky a základů účetnictví.

‘Cooking budgets’ (Korupční kuchařka) vysvětluje základy účetnictví pomocí satirické webové stránky a úspěšná hra ‘The good, the bad and the accountant’ (Dobrý, zlý a účetní) simuluje nejrůznější korupční nástrahy ohrožující integritu jednotlivců působících ve veřejné správě.

Tři různé přístupy respektující různé uživatele rozpočtových informací vyústily ve spuštění souhrnné platformy, která odráží potřeby širší veřejnosti mající zájem o porozumění veřejným rozpočtům na všech vládních úrovních – místní, státní i evropské. Spuštění OpenBudgets.eu přispělo ke zvýšení rozpočtové transparentnosti v Evropě zpřístupněním nových nástrojů, dat a her přínosných nejen pro novináře, neziskové organizace nebo veřejnou správu, ale i pro širokou veřejnost.

OpenBudgets.eu byl podpořen z programu Evropské unie H2020 pro výzkum a inovace, číslo 645833 a je realizován mezinárodním konsorciem tvořeným devíti partnery a koordinován Fraunhofer IAIS. Jedním z partnerů je Katedra informačního a znalostního inženýrství, součást Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Více informaci: http://openbudgets.eu

Kontakt: Anna Alberts – Open Knowledge Foundation Germany

openbudgets.eu | @OpenBudgetsEU

anna.alberts@okfn.de

tel.: +49 30 57703666 0