Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlašování na bakalářské, souborné, státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací, státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

V systému ISIS se student přihlašuje také na:

 • bakalářské zkoušky,
 • souborné zkoušky,
 • státní bakalářskou zkoušku,
 • obhajobu bakalářské práce,
 • státní závěrečnou zkoušku a
 • obhajobu diplomové práce,

na které se původně přihlašoval původním klientem nebo osobně na katedrách.

Student, který dosud není přihlášen, si musí nejprve zapsat mimosemestrální kurz odpovídající požadovanému typu zkoušky:

 • ve skupině Moje studium klepne do volby Portál studenta,
 • klepne do odkazu Mimosemestr. kurzy,
 • v seznamu mimosemestrálních kurzů si zapíše požadovaný předmět,
 • teprve poté se zpřístupní přihlašování na jednotlivé termíny zkoušek v odkazu Přihlašování na zkoušky (na souborné zkoušky se studenti přihlašují sami, na státní zkoušky je přihlašuje do konkrétního rozpisu sama katedra).

Na bakalářském studiu se jedná o předměty:

 • pro plán D: celoškolní souborné zkoušky (pro plán D),
 • pro plán E:
 • – oborové státní bakalářská zkoušky,
 • – DIP_B Obhajoba bakalářské práce.

Na navazujícím magisterském studiu se jedná o předměty:

 • DIP_D obhajoba diplomové práce

a dále o předměty, které máte nastavené v příslušném učebním plánu (C, D, E) daného oboru.

Pozor: V plánu C a D si musíte zapsat kromě obhajoby práce vždy dva předměty, v plánu E Vám bude nabízen předmět pouze jeden.

Sledujte navíc pokyny na webu jednotlivých kateder, jak postupovat např. při odevzdávání závěrečných prací (minimálně všichni musíte mít při odevzdávání prací splněné všechny náležitosti odevzdání práce – komplet vyplněné zadání, vyplněné doplňující informace v obou jazykových verzích a definitivně potvrzeno odevzdání práce do systému ISIS, vyplněný návrh na oponenta práce). Dále musíte být v ISIS zapsáni na příslušné mimosemestrální předměty – viz výše. Dokud nejsou splněny tyto uvedené náležitosti, katedra práci nemůže přijmout.

Pokud se vyskytne nějaký problém, obracejte se na systémového integrátora fakulty (H. Benáčanová)
Praha 16.3.2009