Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Samos Workshop: Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 30. 6. 2014 až 1. 7. 2014 workshop „Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě.“ Workshop hostí University of the Aegean na řeckém ostrově Samos současně s 5. konferencí Samos Summit s tématem „ICT-enabled Governance.

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním krátkého příspěvku (position paper) na téma otevřených dat a jejich využívání v rámci veřejné správy. Příspěvek je třeba odevzdat do 13. 4. 2014. Témata příspěvků mohou zahrnovat například:

 • využívání otevřených dat ve veřejné správě pro inovace a zvýšení efektivnosti veřejné správy – přínosy otevřených dat pro veřejnou správu,
 • zvyšování efektivnosti služeb veřejné správy,
 • využití otevřených dat pro tvorbu politik,
 • nové a inovativní myšlenky, jak by společnost mohla využívat otevřená data a jak by otevřená data mohla pomoci zlepšit vládnutí,
 • nové přístupy ke zpracování a vizualizaci informací veřejného sektoru,
 • otevřená data a zapojení občanů – crowdsourcing a získávání informací,
 • komunikace mezi poskytovateli a konzumenty otevřených dat,
 • spolupráce komunit.

V případě zájmu naleznete bližší informace na webových stránkách workshopu.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.

 

Samos Workshop: Uses of Open Data Within Government for Innovation and Efficiency

 

Share-PSI 2.0 network organizes a workshop “Uses of Open Data Within Government for Innovation and Efficiency.” This workshop is hosted by the University of the Aegean on the island of Samos, Greece, and in conjunction with the 5th Samos Summit on ICT-enabled Governance, 30 June to 1 July, 2014.

The workshop is open to anyone interested in Open Data, however the participants are required to submit a short position paper by 13 April 2014. Topics include, but are not limited to:

 • uses of open data within government for innovation and efficiency proving the value of open data within the public sector;
 • improvement in public service delivery;
 • examples of open data utilisation for policy making purposes;
 • visionary ideas on open data utilisation within society and policy modelling;
 • new approaches for public sector information processing and visualisation;
 • open data and citizen participation in information gathering / crowdsourcing;
 • the open data feedback loop — communication between organizations that publish data and users of the data;
 • collaboration between different communities.

You can read the full call for participation on the Samos Workshop website.

Share-PSI 2.0 is the European network for the exchange of experience and ideas around implementing open data policies in the public sector. It brings together government departments, standards bodies, academic institutions, commercial organisations, trade associations and interest groups to identify what does and doesn’t work, what is and isn’t practical, what can and can’t be expected of different stakeholders. The impetus for the Share PSI 2.0 Thematic Network is the revised European Directive on the Public Sector Information. The main activity of the network is to organise a series of workshops examining different aspects of PSI. In each workshop, the network partners with direct experience will present their case studies. The output of the workshops will be offered as input to the W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Share-PSI 2.0 is co-funded by the European Commission under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme; Agreement no. 621012.

For more information please visit the Share-PSI 2.0 website.