Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Poslání senátu

Související stránky

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona o vysokých školách. Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty.

Systém voleb do AS FIS je dvoukomorový, učitelé volí své zástupce do učitelské kurie a studenti do studentské kurie, volbou přímou a tajnou. Volit je možno více kandidátů.

Akademický senát FIS má 17 členů, z toho je šest studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.