Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na zasedání AS FIS – 14. 3. 2018

Související stránky

Milé kolegyně, milí kolegové,

zvu vás na zasedání AS FIS, které se bude konat

ve středu 14. 3. 2018 v 9.00 hodin

v zasedací místnosti NB 468 s následujícími body jednání:

1) Projednání záměru děkana jmenovat proděkany FIS
2) Souhlas ke jmenování členů Vědecké rady FIS
3) Souhlas k odvolání členů Disciplinární komise FIS
4) Souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FIS
5) Vyhlášení voleb do AS VŠE na 25. 4. 2018
6) Doporučení na člena hlavní volební komise AS VŠE
7) Jmenování členů dílčí volební komise pro volby AS VŠE
8) Různé

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně AS FIS