Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na zasedání AS FIS dne 13. 4. 2016 od 9 hod.

Související stránky

Příští zasedání AS FIS se bude konat dne 13. 4. 2016 od 9:00 v místnosti NB 405.

Program:
1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2015
2. Projednání návrhu rozpočtu FIS na rok 2016
3. Projednání návrhů na kandidáty do hlavní volební komise (pro volby do AS VŠE)
4. Různé