Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na zasedání AS FIS dne 31. 5. 2017 od 10 hod.

Související stránky

Příští zasedání AS FIS se bude konat dne 31. 5. 2017 od 10:00 v místnosti NB 473.

Body jednání:

1. Návrh Statutu FIS
2. Různé

V souladu s § 27 odst. 3 Zákona o vysokých školách jsou příslušné materiály zpřístupňovány členům akademické obce FIS prostřednictvím sharepointu
zde